chapeaus آموزش شهروندخبرنگار اداره برق

chapeaus: آموزش شهروندخبرنگار اداره برق اتوبان روشن لامپ فیلم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ، ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود

بانک مرکزی تمام توان خود را جهت اصلاح شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای ج

گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ، ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود

ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود/گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

عبارات مهم : مرکزی

بانک مرکزی تمام توان خود را جهت اصلاح شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه ای جهت اقتصاد بودند را جمع کند.

به گزارش ایلنا وبه نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده است جهت ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است.

گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ، ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود

ذکر این توصیه مهم است که اعتبار این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را جهت اصلاح شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای جهت اقتصاد کشور محسوب می شدند.

بانک مرکزی تمام توان خود را جهت اصلاح شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای ج

با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ ولی متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به علت فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به علت فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله بیانات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند.

گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ، ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود

عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر قیمت ارز نیز موثر هستند. ولی بعضی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر عوض کردن قیمت ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که قیمت ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی عوض کردن کند، افزود: البته در بعضی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این عوض کردن بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است است.

بانک مرکزی تمام توان خود را جهت اصلاح شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای ج

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی عوض کردن قیمت ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است آیا که هنر دشمن های کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه جهت تخریب به شمار می رود و متاسفانه بعضی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در مباحث اقتصادی هست، تصریح کرد: باید در دستگاه های متفاوت واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ، ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم جهت تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به علت تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده است تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با اوضاع مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به عنوان کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در کشور عزیزمان ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید جهت اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه “نیما” عرضه شده است است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود بعضی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، بعد از گذشت یک ماه از تصمیم تازه در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. ولی بعضی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه تلاش در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده است داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل تازه نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل تازه نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده است در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانکها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه پیگیری به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل تازه نظارتی در بانک مرکزی واحدی جهت پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده است که نظرات کارشناسی آن توانایی استناد در محاکم قضایی راجع به تخلفات شبکه بانکی را داراست.

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | غیرمجاز | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog